Syskonen Lindhes hus i Björkmossa, utanför Virserum.

Stiftelsen Syskonen Lindhes

Stiftelsens syfte är att tillgodose i Virserums församling boende barn och ungdomars äldres samt handikappade särskilda behov. Vidare tillgodose personers särskilda behov som ej är äldre än 23 år vid ansökningstillfället och som är födda i Virserums församling och kontinuerligt bott i denna församling intill dess att de fyllt 18 år och som studerar vid högskola eller universitet.

Genom åren har Stiftelsen Syskonen Lindhe sponsrat en mängd olika organisationer, ändamål och privatpersoner.

 

Urval av stipendater nedan
 
Prolympia i Virserum
 
Studerande på högskola och universitet
 
ekliden Äldreboende

 - Pensionärsresor -

 
Idrottsföreningar

VSGF/JAIK - SK Hjorten - Virserums Tennisklubb


Utdelning ur Stiftelsen Syskonen
Lindhe kan sökas av:


• Projekt som riktas mot barn och ungdom inom Virserums Församling


• Studerande vid högskola och universitet boende inom Virserums Församling


• Äldre och handikappade med särskilda behov som inte tillgodoses av
allmänna medel


Nuvarande styrelseledamöter

Wera Svartengren

Lars Rosander

Eivor Andersson Lund

Alexander Steinvall Svensson

Göran Ekelundh


KontaKt

Stiftelsen Syskonen Lindhe

c/o Pelaren Ekonomi
Kyrkogatan 10

577 72 Virserum


eivor@pelaren.nu

Historik

Stiftelsen Syskonen Lindhe grundades år 0000 av Ruth Lindhe

Syskonen Ruth och Birger Lindhe bodde i hela sitt liv i byn Björkmossa utanför Virserum, Hultsfreds kommun.

Birger Lindhe var kunnig och intresserad av lokala historiska händelser

© Copyright stiftelsenlindhe